MAXIMPEX Co LTD

Bulgaria, Burgas
Tel: +359 879244461
maximpexbg@gmail.com

Висше Образование.
В Нова Зеландии могат да се изброят осем университета. Университетското образование има доста солидни традиции за такава млада страна : първият университет , Отаго (University of Otago), е открит през 1869 годита. И, естествено, за основа е приет британският модел.

Университетите на Нова Зеландия предлагат на своите студенти широк набор от специалности, като всеки от тях е известен с преподаването на една определена група дисциплини. Отаго (University of Otago), например, се гордее с медицинския си факултет, Кентърбърийския университет (University of Canterbury) – с инженерния и лесотехническия.

На тези, които се интересуват от търговия, може да бъде препоръчан Университетът Линкълн (Lincoln University), а бъдещите архитекти и бизнесмени непременно ще изберат съответните факултети на Оукландския университет (University of Auckland).


За степен бакалавър в Нова Зеландия се учи три години, още една година и вече сте бакалавър с отличие (Bachelor with Honors). Тази диплома, първо, съкращава пътя до степен магистър, а второ, особено е предпочитана от работодателите.

Някои специалности се учат по-дълго: например, за бакалавър по инженерно дело - четири години, за медик – шест. Структурата на обучение в университа и получаването на двойна степен позволява да се комбинира главния предмет ( например, химия) с второстепенен, (например, математика).

Слет това може да се продолжи обучението за аспирантура, магистратура и докторантура. Получаването на двойна степен (Joint Degree) ще отнеме пет години, а за степен магистър ще са необходими още 1-2 години обучение. Обучението за докторантура, което води до получаване на докторска степен (PhD), обикновено продължава 3 години.

В университетите на Нова Зеландия с руска диплома за средно образование не приемат. Като правило, кандидат-студентът трябва да завърши един-два курса в руско висше учебно заведение или поне година да се обучава в Нова Зеландия – в подготвително отделение (Foundation), в професионално-техническо учебно заведение или в средно училище.

Най-добрият начин да се постъпи е завършването на подготвително отделение на конкретното висше учебно заведение. Такива отделения има към пет университета -University of Auckland, Auckland University of Technology, Massey University, University of Otago, University of Waikato.Категория "Квалифициран имигрант" .На Нова Зеландия са необходими квалифицирани имигранти с навици, квалификация и опит в работата, способни добре да се приспособят към живота в страната, внасящи позитивен принос в икономиката на страната и помагащи на страната да се развива.

Ако вие притежавате изискваните в страната квалификация, образование и опит за работа в съответствие с полученото образование, Вие имате възможност да се прехвърлите в Нова Зеландия на постоянно местожителство. Откъде да започнете?

Започва се с попълване на заявление за изразяване на интерес (EOI). EOI дава представа за това, подходящ ли сте – в него трябва да опишете навиците си, опита и семейните обстоятелства с определено количество точки за всяка една позиция. Нужни са Ви поне 100 точки за подаване на EOI.

Вашето EOI се регистрира в база данни; EOI веднъж на две седмици се изважда от базата данни по следния начин:

 • EOI с общо количество от 140 точки и повече автоматично се изважда от базата данни;
 • EOI с общо количество точки 100 и повече, но по-малко от 140, включващи точки за предложения за квалифицирана работа или вече налична квалифицирана работа в Нова Зеландия, ще се отделят (спорет системата точки), в количество, достатъчно за задоволяване изискванията на Новозеландската Имиграционна Программа (NZIP);
 • Ако след описания по-горе процес на подбор останат свободни места, заявленията EOI могат да бъдат допълнително изтеглени от базата данни на основа на допълнителни критерии за подбор , които периодично се определят от Министъра на имиграцията с оглед целите на Категорията «Квалифициран имигрант».
 • Ако вашето EOI е избрано, то цялата информация, посочена в него, обстойно се проверява, и ако вашето заявление заслужава доверие, ща Ви поканят да подадете друго заявление за право на живеене. При подаване на заявление за право на живеене в страната, Вие трябва да предоставите доказателства за информацията, посочена от Вас в EOI, както и доказателства за това, че Вие отговаряте на изискванията за здавословно състояние, не сте осъждан и владеете английски език.
 • Категория Study to Work и работна виза Post study work visa.
 • Ако учите в Нова Зеландия, Вие можете да получите работна виза Post study work visa.
 • Среднисти, които нямат предложение за работа.
Ако сте получили квалификация в Нова Зеландия, но нямате предложение за работа, Вие можете да имате право на виза Post study work visa open за 12 месеца. След това, когато вече сте намерили работа, можете да подадете заявление за получаване на допълнителна виза за срок до двех-три години.

За получаване на Post study work visa open Вие трябва:

 • да получите квалификация след 3 години обучение в Нова Зеландия, или
 • да получите квалификация 7 ниво в Нова Зеландия, при срок на обучение не по-малък от една учебна година; или
 • да получите квалификация 4 -6 ниво за Нова Зеландия при срок на обучение не по-малък от две учебни години;
 • да заявите за виза не по-късно от три месеца след датата на завършване на студентската виза за тази квалификация;
 • да предоставите налични не по-малко от NZ $4200 за издръжка на себе си по време на 12-месечното пребиваване в Нова Зеландия.

Среднисти, имащи предложение за работа


Ако към момента на завършване на учебното заведение имате предложение за работа, съответстващо на Вашата квалификация, можете да подадете за виза Post study work visa (an employer assisted) за максимален период от две години или три години, ако работите за получаване на членство или регистрация в професионалната асоциация на Нова Зеландия, която изисква повече от две години съответен практически опит в работата.

Ще Ви е необходимо да представите доказателства за това, че:

  имате предложение за работа, съответстващо на Вашата квалификация, и
 • сте получили квалификация след 3 годишно обучение в Нова Зеландия, или
 • сте получили квалификация 7 ниво в Нова Зеландия при срок на обучение не помалък от една учебна година или
 • сте получили квалификация 4 -6 ниво за Нова Зеландия при срок на обучение не по-малко от две учебни години.
Ако Вашата квалификация се намира в списъка с търсените професии и попада в категорията Квалифициран имигрант, Вие имате възможност след получаване на необходимия опит в работата, да подадете документи за резидентска виза. Ние ще Ви помогнем да изберете учебно заведение за получаване на квалификация и ще Ви дадем всички препоръки за получаване на по-нататъшна виза.

Нова Зеландия е екологично чиста страна с много дружелюбни хора , където сигурността на живота е много важен компонент.

Образованието в Нова Зеландия се базира на образователни програми на световно известната Британска система и в англоговоряща среда се квалифицира като много висококачествено. Тук се предлага престижно образование без проблеми, големи разходи и неудобствата за живот в Северното полукълбо.

Средно образование.

В Нова Зеландия има около 440 средни училища и колежи. По-голямата част от тях са държавни, но има и частни. Училищния живот в Нова Зеландия започва от 5 годишна възраст. След навършване на 5 години детето се записва в училище и запова да учи , без да изчаква началото на следуващата учебна година .Обучението в началното училище е от 5 до 11 годишна възраст ( 1-6 клас), след завършване на тази степен децата преминават в междинно (Intermediate) училище. Това е свързващо звено между началното и средното училище , което няма аналог в руската образователна система. Тук се обучават деца на възраст от 11 до 13 години, което съответства на 7 и 8 клас. От 13 годишна възраст учениците преминават към обучение в колеж или в средно училище ( 9 до 13 клас ).

И така, за получаване на пълно средно образование в Нова Зеландия трябва да се учиш 13 години. В училищата е въведена задължителна училищна униформа. Преди да получат свидетелство, учениците преминават през няколко изпитни етапа. В резултат на първия от тях получават атестат за незавършено средно образование, който се издава след 11-ти клас. (Този документ, примерно, е равнозначен на документа, който руските ученици получават след завършване на 9-ти клас) .

С такъв атестат може да се работи, да се постъпи в колеж или в един от 25-те политехникума (аналог на техникум). Но за да се претендира за университет, трябва да се прекара зад училищните врати още 2 години. В 12-ти клас младите хора избират определено количество предмети – обикновено от 4 до 6, – необходими за по-нататъшно изучаване във висшите учебни заведения. След 13-ти клас се държат главните зрелостни изпити, учениците получават атестат за пълно средно образование. Определено количество кредити по определени предмети след завършване на училище дава възможност за постъпване в университет без приемни изпити.

В НЗ има както частни, така и държавни училища. Обикновено, частните училища имат религиозна насока ( католически, християнски). Таксата за обучение в частно учиище е малко по-висока, но държавата еднакво финансово поддържа всички училища, които също така трябва да отговарят на изискванията на Министерството на образованието на страната. В Нова Зеландия съществуват както смесени, така и обособени колежи за момчета и колежи за момичета. Проучванията показват, че успеха и поведението в такива училища са по-добри, отколкото в смесените.

Ежегодно в Нова Зеландия пристигат стотици ученици и студенти от различни страни за обучение, за изучаване на английски, както и с цел съвместяване на туризма с изучаването на езика. Министерството на образованието на страната е утвърдило Кодекс за грижи за чужденците - ученици и студенти.

Към всяко училище има отделения за чуждестранни студенти, следващи определен кодекс. Тук работят висококвалифицирани учители, призвани да помогнат на ученика-чужденец по всички възникващи въпроси както във връзка с обучението, така и по битови въпроси. Обикновено на учениците-чужденци се предлага усилен курс по английски на начален етап на обучение преди да му се даде възможност да учи в общия поток. След завършване на новозеландско училище учениците-чужденци поступват в университета по резултатите от училищните изпити и не им се налага да държат IELTS . Учениците-чужденци живеят в новозеландски семейства, което им дава възможност по-бързо да научат английски и да привикнат към особеностите на живота в Нова Зеландия. Средните училища и колежи издават сертификати от 1 - 3 ниво.


Професионално - техническо образование.

С голяма популярност в Нова Зеландия се ползват професионално-техническите учебни заведения “политехи”, където новозеландските и чуждестранните студенти могат да получат професионална квалификация или бакалавърска степен.

Политехническите институти като цяло са ориентирани към приложните специалности – хотелиерски мениджмънт, туризъм, информационни технологии. Освен дългосрочните програми, в много политехнически институти съществуват и краткосрочни курсове за подготовка за работа в различни области.

Обикновено, обучението в политехническите институти продължава от 6 месеца до две години. Програмите са направени по такъв начин, че студентите, които са завършили една година в “политеха”, могат направо да преминат във втори курс в университета, който има партньорски отношения с института.

Условия за постъпване в политех са: атестат за зрелост , 550 бала по TOEFL или 5.5- 6,0 бала по IELTS. Някои “политехи ” предлагат подготвителни курсове за кадидат-студенти. В Политехника се получават сертификати за 4 нива и диплома за 5-6 нива.


Езикови центрове

Съществуват както езикови центрове, организирани към училищата и университетите, така и частни езикови школи в Нова Зеландия. Всички програми моагт да бъдат разделени на няколко категории:

Курс по общ английски (стандартен или интензивен) предвижда от 20 до 30 академични часа седмично, част от които се полагат за самостоятелни занятия. В рамките на този базов курс слушателите тренират и усъвършенстват всички езикови навици: научават се бегло да говорят на английски и да възприемат речта по слух, занимават се с четене и писане.

Детски ваканционни програми, в които обучението се съчетава с наситена спортна програма, екскурзии и увеселителни мероприятия.

Английски + спорт. Разнообразни видове спорт, с които в Нова Зеландия може да се занимавате целогодишно, поразяват въображението: планински ски, подводно плаване, алпинизъм, платноходтво, голф, езда на кон.Специализирани курсове: английски за академични цели, делови английски и т. н.

Изпитни курсове за подготовка за международни изпити (IELTS или TOEFL)


Една седмица обучение в Нова Зеландия струва от 300 до 380 NZD, тъй че даже ако сметнем стойността на полетите, поради ниската стойност на бучението и живеенето курсовете с продължителност 1-3 месеца ще Ви струват по-евтино от аналогичните езикови програми във Великобритания и САЩ.Our company located in the heart of the resort town of Burgas , Bulgaria.
Actively cooperate with many companies abroad, we will provide you with as much information,
to provide goods and services at prices affordable to your budget - planned .


Copyright © 2014-2018 MAXIMPEX Co LTD Bulgaria, Burgas
Irina G. Konkova, Webmaster:Alex V.Konkov Database Updated: 11.03.2018